Open menu

Mål: Undersøge effektiviteten af THC marihuana versus ikke-THC marihuana CBD-Olie på håndskriften i Essentiel Tremor.

Baggrund: Essentiel Tremor (herefter ET) er et kronisk bevægelses handicap, som kan være meget invaliderende. ET er ofte progressiv, der begynder som en mild synlig rysten med ringe eller ingen virkning på aktiviteter i dagligdagen (ADLs). Men har en tendens til at stige i sværhedsgrad i løbet af nogle år, ofte i en så høj grad at folk med ET kan have ekstreme vanskeligheder med opgaver som at skrive, drikke, spise, barbering, samt lægge make-up.

Desværre er en vis del af mennesker med ET intolerant overfor de aktuelt anbefalede behandlinger eller reagerer ikke på dem. Patienter rapporterer lejlighedsvist forbedring i ET efter marihuana brug.

Mens der er rapporter omkring THC-effekt på tremor hos patienter med multipel sklerose (MS) og Parkinsons sygdom (PD), er det samme ikke tilfældet for ET.

Metoder: Sags rapport

Resultater: Patient JB, en pensioneret psykolog med længevarende svær ET/ familiær tremor med væsentligt forstyrrede aktiviteter i dagligdagen (ADL=Almindelig Daglig Livsførelse).

Standardbehandlinger blev forsøgt. Primidon var delvist effektivt, men resulterede i erektil dysfunktion og anorgasmi. Propranolol var delvist effektivt, men blev skiftet ud med metoprolol af hans kardiolog. Gabapentin var ineffektivt og forårsagede gastrointestinale problemer. Topiramat var ineffektivt.

Diazepam og alkohol var effektivt, men kun brugt lejlighedsvist på grund af beroligende/dæmpende virkninger.

På en familieferie i en stat med legaliseret hash, registrerede JB udgangspunktet i hans håndskrift, efter at have brugt en oral ikke-THC marihuana derivat, efter brug af standard marihuana (oral) og efter brug af alkohol.

Håndskrift var moderat forbedret efter indtagelse af THC-præparatet, samt efter indtagelse af alkohol; forbedringen var nogenlunde det samme med disse to behandlinger.

Men den blev ikke forbedret med ”ikke-THC marihuana præparat”.

Konklusioner: Denne sags rapport antyder

  • håndskrift i ET kan forbedres ved brug af THC
  • håndskrift i ET kan ikke forbedres med ikke-THC præparater (CBD) af marihuana
  • virkningen af THC i dette tilfælde var svarerende til alkohol.

Mens der har været flere små undersøgelser og sags rapporter der adresserer effekten af marihuana i kontrol af tremor i PD og MS, er ingen sådanne undersøgelser blevet gennemført vedrørende ET.

Brug af marihuana og dets derivater til styring/kontrol af ET anses i øjeblikket som kategori U på grund af utilstrækkelige beviser.

Yderligere undersøgelse af den potentielle effekt af marihuana til ET er klart begrundet. For at nævne dette abstract i AMA stil: DP Sutherland. Effekten af marihuana på Essentiel Tremor: en sags rapport [abstrakt]. MOV Disord. 2016; 31 (suppl 2).

Kilde: http://www.mdsabstracts.org/Abstract/Effect-of-Marijuana-on-Essential-tremor-a-Case-Report/