Open menu

ASV Odense

Jeg kom på skolen fordi jeg følte jeg havde behov for at møde ligestillede og kunne møde andre med måske støre problemer, det må jeg sande at sige at, det mødte jeg men til min fordel, og det kan jeg kun skrive fordi at jeg fik en del venner og nogle har jeg kontakt med i dag.

Men at gå på denne skole bygger på at man skal finde det positive i folk og bygge på de værdier vi har, der næst skal man prøve at finde frem til det at man kan bygge et netværk blandt kammerater, det skete også for mig men jeg fandt kammerater eller venner blandt dem der var dårligere dvs. personer uden sprog osv. men kan det ikke være lige meget når man kan forstå hinanden.

På denne her skole skal man også lære at begå sig blandt andre dvs. personer med anden baggrund, for vi skal tænke på at vi ikke kun er Danskere med handicap der er også personer med anden etnisk baggrund.
Men for mig var det ikke så meget at skulle lære at begå mig blandt andre, det var mere at skulle prøve at genopfriske det tabte, det var såsom regning og noget dansk, hvad det angå færdigheder som at skulle gøre rent, madlavning så er der ikke meget at komme efter der da det nærmest sidder på min rygrad, som tidligere beskrevet har jeg jo gået på EFG Levnedsmiddel, det som jeg så har tabt er tabt og det kan bare ikke genskabes. Men det jeg har lært kan ingen tage fra mig, medmindre min tilstand bliver værre end det er her i skrivende stund, men alligevel kan det ikke tages fra mig, fordi jeg har jo lært det, men jeg kan måske bare ikke bruge det.

Men jeg har så til gengæld lært at bruge computere og diverse andre gode redskaber som handicappede bruger, det er en stor hjælp at man kan hjælpe personer som bruger de programmer og som man ved at de har brug for det eller de programmer.

Men at jeg skulle have det bedrer sammen med de mest ringe i samfundet var just ikke lige det jeg mest forventede, så jeg må sige at på en eller måde må have et hjerte der giver varme hos de svage. Eller også er det fordi jeg gider lytte – tale med dem der f.eks. ikke har noget verbalt sprog, og så fordi jeg kan fortælle om det jeg har oplevet, det kan også give varme til dem man fortæller noget til. For hvor mange handicappede ville ikke ønske at de kunne noget andet end at være hvor de er?

Note: I forbindelse med kommunalreformen har Kommuneforeningen på Fyn og Fyns Amtsråd besluttet at sammenlægge ASV Odense, ASV Vestfyn og Brangstrupskolen til et Center for Specialundervisning for Voksne, CSV Odense-Vestfyn- Brangstrup, med Odense Kommune som entreprenørkommune.